SÅ VILDA

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Ett enkelt sätt att öka kunskapen och förståelsen för den biologiska mångfalden och
samtidigt göra omgivningen lite vackrare. Ett projekt för att sprida kunskap om biologisk mångfald och skapa engagemang.

Över 2 000 elever från cirka 30 skolor runt om i regionen är med i projektet Så vilda! Under våren  2020 kommer de att så vilda växter, lära sig mer om dem och bidra till att öka den biologiska mångfalden! Vi hoppas kunna ge fler skolor samma möjlighet nästa år.

Klasserna får möjligheten att bidra till att öka den biologiska mångfalden, lära mer om den och observera samspelet mellan växt och pollinatör. De får också en inblick i den aktuella forskningen om biologisk mångfald vid Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC) på Göteborgs universitet.

Projektet kan kopplas till bland annat ämnet biologi i grund- och grundsärskolans läroplan. 

 

Klassen/skolan kommer att:

  •  öka den biologiska mångfalden
  •  öka kunskapen om våra vilda växter och deras betydelse
  •  öka kunskapen om pollinatörer och ekosystemtjänster
  •  omvandla platser i vardagen till blommande oaser för människor och mångfald

 

Vill du veta mer?

Helen Ekvall
E-post: helen.ekvall@vgregion.se

Läs mer om projektet här