Dalslands katalysatorgrupp

Dalslands katalysatorgrupp (DKG) består av deltagare från Dalslands miljö och energiförbund samt olika myndigheter, organisationer och företagare som har lokalt engagemang i Dalsland. Gruppen har som långsiktigt mål att bidra till hållbar markanvändning och en positiv landsbygdsutveckling i Dalsland. Markägaren, fastigheten och dess betydelse för samhället och landskapet är en viktig utgångspunkt för arbetet. I Dalsland utgör ängs- och betesmarkerna en betydande del av den biologiska mångfalden och därför har DKG extra fokus på dessa marker.

Fotogalleri