Digitalt seminarium om Hembygden i landskapet

Den 2 oktober 2020 hölls ett digitalt möte för att informera de hembygdsföreningar som är involverade i projektet Hembygden i landskapet. Seminariet var från början tänkt att hållas fysiskt våren 2020 i Harabergets hembygdspark Herrljunga, men sköts fram p.g.a. Covid-19 och rådande rekommendationer angående social distansering. Då läget med Covid-19 inte förändrades under sommaren beslutades det istället att hålla seminariet digitalt via Skype.

Mötet inleddes med en presentationsrunda där alla fick presentera sig och vilken förening de representerade. Därefter pratade Jan-Olof Berglund och Ingrid Kennborn om bakgrunden till projektet och hur HembygdVäst arbetar med det.

Anders Nilsson från Förvaltningen för kulturutveckling höll därefter en kort presentation om Landskapsobservatorium Västra Götaland och hur Hembygden i landskapet passar in där.

Därefter berättade Robin Eriksson om hur arbetet med projektet kan läggas upp i hembygdsföreningarna och vilken hjälp som finns att få i de olika momenten. Steg 1 är en historisk beskrivning. Först ska föreningen göra en rumslig avgränsning om ett landskapsutsnitt som helst innefattar 2–3 hemman. Robin gör därefter en kart- och arkivstudie om landskapets historiska utveckling som föreningen får ta del av och komplettera med eget material. Från början var tanken att föreningarna skulle göra mer arbete själva här med stöd av Robin men erfarenheter från de första pilotföreningarna och Covid-19 har gjort att upplägget ändrats. Steg 2 är en nulägesbeskrivning där föreningarnas expertkunskaper kommer till användning. Immateriella värden som är svåra att hitta för en utomstående eller sätta ord på är viktiga för upplevelsen av landskapet.

Efter detta presenterade Jessica Bergström steg 3, där skolklasser besöker föreningarna för att genom olika aktiviteter lära sig om hur landskapet använts och förändrats över tid, samt prata om hur de tror och vill att landskapet ska se ut i framtiden. Slutprodukten för varje förening ska vara en historisk och samtida landskapsbeskrivning som utgår från en mall som Robin bidrar med. Utöver detta är målet är att den aktivitet som skolklassen gör tillsammans med hembygdsföreningen ska komma med i Kulturkatalogen och på så vis bli bokningsbar även för andra skolklasser.
Efter en kort paus visades två filmer från Södra Valbo och Herrljunga hembygdsföreningar, som berättade kort om deras arbete i Hembygden i landskapet. Förmiddagen avlutades med att Jan-Olof och Ingrid pratade om hur vi fortsätter med projektet 2021. Då ska 10 nya föreningar startas i arbetet.

För att ta del av de filmer och presentationer som visades under dagen klicka vidare på länken nedan eller håll muspekaren över ”Om LOVG” och klicka på ”Filmer och presentationer”.

Läs mer om "Filmer och presentationer"