Varför tre fallstudier?

Landskapsobservatorium Västra Götaland samverkar med tre pågående arbeten som alla har det gemensamt att arbeta med landskapsövergripande frågor. Det är tre olika processer med olika uppbyggnad och arbetssätt. Just olikheterna är det som gör att vi kan dela erfarenheter mellan varandra.

LAB190 är en samverkan mellan fyra kommuner, ett kommunalförbund och en regional förvaltning som byggt upp en fungerande organisation och formulerat tydliga utvecklingsplaner för området utmed väg 190. Dalslands Katalysatorgrupp har varit mycket framgångsrika i arbetet med markägare och lokal förankring. Platåbergens Geopark är på väg att bli Sveriges första Unescocertifierade Geopark och har varit mycket skickliga i att mobilisera två kommunalförbund, nio kommuner samt samverkan med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen kring en gemensam målbild.

Dessa fallstudier utgör en viktig del för landskapsobservatoriets arbetssätt under de kommande åren. Vi behöver samverka på olika sätt med olika aktörer och har mycket att lära från andra pågående processer. Det finns givetvis fler föredömliga arbeten i Västra Götaland men dessa tre är de vi valt att börja med.

Läs mer om LAB190
Läs mer om Platåbergens Geopark
Läs mer om Dalslands Katalysatorgrupp