Filmer och presentationer

Filmer och presentationer inom Landskapsobservatorium Västra Götaland

Nedan samlas filmer och presentationer inom Landskapsobservatorium Västra Götaland.

Anders M Nilsson, Utvecklare

Hembygden i landskapet – Landskapsobservatorium Västra Götaland

Robin Eriksson, Landskapsantikvarie

LOVG – Hembygdsrörelsen och Hembygden i landskapet

Jessica Bergström, Utvecklare

Projektledare Jessica Bergström berättar om Ungas framtidslandskap

Södra Valbo hembygdsförening

Kerstin Sandell, Södra Valbo hembygdsförening berättar om sina erfarenheter av projektet Hembygden i landskapet.

Herrljunga hembygdsförening

Annika Johansson, Herrljunga hembygdsförening berättar om sina erfarenheter av projektet Hembygden i landskapet.