Konferenser, seminarier och webbinarier

Inom ramen för Landskapsobservatorium Västra Götaland

Nedan samlas material från konferenser, seminarier och webbinarier som anordnas inom ramen för Landskapsobservatorium Västra Götaland.

Digitalt seminarium om Hembygden i landskapet

Den 2 oktober 2020 hölls ett digitalt möte för att informera de hembygdsföreningar som är involverade i projektet Hembygden i landskapet.

Läs mer

Workshop - tre fallstudier

En workshop med de tre fallstudierna genomfördes i Grästorp den 15 oktober.

Läs mer