Kontakt

Nedan finner du kontaktuppgifter till projektgrupp inom Landskapsobservatorium Västra Götaland, LOVG

Anders M Nilsson, Utvecklare

Inom LOVG: Projektledare

Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Telefon: +46 (0)704-81 67 64
Epost: anders.m.nilsson@vgregion.se

 

Robin Eriksson, Landskapsantikvarie

Inom LOVG: Landskapsbeskrivningar och kontakter med hembygdsrörelsen

Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Telefon: +46 (0)700-85 28 12
Epost: robin.eriksson@vgregion.se

Mattias Lindholm, FD naturvårdsbiologi

Inom LOVG: Naturvårdsfrågor och kontakt för Dalslands Katalysatorgrupp

Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Telefon: +46 (0)722-05 63 74
Epost: mattias.lindholm@vgregion.se

Jessica Bergström, Utvecklare

Inom LOVG: Ungas framtidslandskap och kontakter med hembygdsrörelsen

Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Telefon: +46 (0)724-51 58 85
Epost: jessica.bergstrom@vgregion.se

Bosse Lagerqvist, Docent

Inom LOVG: Kontaktperson för Göteborgs universitet

Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Telefon: +46 (0)733-46 70 85
Epost: bosse.lagerqvist@conservation.gu.se

Maria Henriksson, Avdelningschef Dacapo Mariestad

Inom LOVG: ingår i projektgrupp

Dacapo Mariestad
Telefon: +46 (0)501-75 58 01

Epost: maria.henriksson@mariestad.se

 

Magnus Fredricson, strateg för hållbar samhällsutveckling Skaraborgs kommunalförbund

Inom LOVG: Ingår i projektgrupp

Skaraborgs kommunalförbund
Telefon: +46 (0)736-55 69 50
Epost: magnus.fredricson@skaraborg.se 

Jörel Holmberg, Enhetschef Naturavdelning

Inom LOVG: ingår i projektgrupp

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Telefon: +46 (0)10-22 46 169
Epost: jorel.holmberg@lansstyrelsen.se

Caroline Laudon, Utvecklare

Inom LOVG: Webbansvarig

Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen
Telefon: +46 (0)725-32 15 14
Epost: caroline.laudon@vgregion.se

Landskapsobservatorium

Gå gärna med LOVG’s LinkedIn grupp och diskutera vitt och brett kring Landskapsfrågor!