LAKE BALATON DEVELOPMENT COUNCIL, LBDC

Landskapsobservatorium Västra Götaland har inlett en samverkan med LBDC. Samverkan innebär ett utbyte av kunskap och nätverk. LBDC arbetar med bildande av ekomuseer eller liknande strukturer samt med ett bildande av Landskapsobservatorium. Det är i tankar och genomförande kring detta vi vill bygga en långsiktig samverkan. Intresset för arbetet i Västra Götaland är stort.

LBDC anser att det är viktigt att ständigt uppmärksamma de åtgärder och händelser som äger rum i regionen för att få uppdaterad information om de pågående ekonomiska, sociala och miljömässiga processerna och att dela denna information med allmänheten och institutioner som är intresserade av utvecklingen av området. Rådet agerar som processtöd och är engagerade i att underlätta kommunikation och samarbete mellan organisationer som är intresserade av utvecklingen av regionen.

Läs mer här

Kontaktpersoner för oss är

István Hegedűs, senior project manager

Ilona Dr. Némethyné Péterffy, territorial representative (Keszthely)