Platåbergens Geopark

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse. Ansökan till Unesco är inskickad och när den beviljas blir Platåbergens geopark Sveriges första Unesco Global Geopark.

För mer om Platåbergens Geopark och kontaktuppgifter klicka här