Projekt inom LOVG

Inom Landskapsobservatorium Västra Götaland drivs också andra projekt. Det kan vara projekt med lite olika inriktning men med det gemensamt att alla syftar till långsiktigt hållbar landskapsförvaltning på ett eller annat sätt.

LOVG är en efterfrågad samverkanspart för aktörer i landskapet och vi blir tillfrågade om vi vill ingå i projekt och stödja eller bidra med kompetenser. Det kan vara projekt som Hembygdsrörelsen vill arbeta med så som Länsstyrelsen eller någon annan aktör.

Vi har till exempel blivit tillfrågade att ingå i ett projekt med ett stort antal europeiska parter. Finansiering har sökts från Horizon 2020 och vi får svar under sommaren 2020.

LOVG är till för att bygga samverkan! Ibland görs det bäst genom att sätta samman projekt och söka extern finansiering för genomförandet av konkreta aktiviteter. Vem som är projektägare avgörs från projekt till projekt. Det kan vara förvaltningen för kulturutveckling som står bakom, men även någon annan aktör.

Läs mer om Hembygden i landskapet
Läs mer om Åtgärder vid vatten
Läs mer om Stora sjöar