Samarbeten inom LOVG

Under arbetet med Landskapsobservatoriet behöver vi samarbeta med andra. Det är ju hela idéen med arbetet. I landskapet finns massor av olika anspråk och nyttor som vi måste planera för på ett långsiktigt och hållbart sätt. Europeiska landskapskonventionen understryker vikten av delaktighet i planeringen av europeiska landskap och det är utifrån konventionens intentioner vi bedriver arbetet.

Vi vill att så många aktörer som möjligt bidrar med perspektiv och kunskap om frågor som gäller landskapets planering. Vi välkomnar dig som är intresserad att delta och dela med dig av din och din organisations kompetens och kunskap.

Vi tänker att samverkan sker såväl inom Västra Götaland som med andra regioner och organisationer i Sverige och i Europa.

Läs mer om Botaniska trädgården - Så Vilda!
Läs mer om LBDC
Läs mer om SUMCULA