Stora sjöar

Uppdraget för analysen har gått till Spatial Foresight och en första delrapport kommer att finnas via länk här inom kort.

Läs mer om utlysning stora sjöar här
Läs mer om uppdragstagaren Spatial Foresight för stora sjöar
Läs mer om ESPON LAKES och den första delrapporten