SUMCULA

Kulturlandskap kan vara många olika sorters landskap, t.ex. jordbrukslandskap, industrilandskap, stadslandskap, maritima landskap, men ännu fler specialiserade varianter kan används såsom matlandskap, ljudlandskap, etc. Gemensamt för dem alla är att de representerar materiella och immateriella effekter och resultat av människans interaktion med landskapet. Den här breda förståelsen av kulturlandskapsbegreppet ligger till grund för ett europeiskt samarbete inom Erasmus med syfte att formulera en gemensam ram för masterutbildning med namnet Sustainable Management of Cultural Landsdcapes (SUMCULA).

 

Ett antal frågeställningar ligger till grund för hur kurser kommer att struktureras inom samarbetet:

  • hur kan de många intressenterna i landskapsfrågor organiseras i en hållbar förvaltningsstruktur,
  • hur kan modeller utvecklas för att identifiera, beskriva och tolka material och immateriella egenskaper i landskapet,
  • hur kan strategier utvecklas för värdering, bevarande, utveckling, och
  • hur kan lokala ekonomier och hållbar turism utvecklas som bygger på kvaliteter och egenskaper i landskapet.

Genom ett antal fallstudier ska projektet närma sig dessa frågor och därmed en utveckling av kurser och didaktiska resurser som ska användas inom utbildningsramen. Fallstudierna som idag är uppemot ett 50-tal kan vara av olika karaktär och storlek, men en mindre handfull är av större strategisk betydelse. En av dessa är Landskapsobservatorium Västra Götaland, som i sig adresserar likartade frågor som SUMCULA-projektet.

 

De förväntade resultaten är:

  • en utbildningsplan för ett gemensamt masterprogram
  • en digital kunskapsbank som en didaktisk resurs
  • utveckling av GS-baserad programvara för området med applikationer för didaktiska tillämpningar, funktioner för dokumentation, registrering och övervakning, samt tillämpningar för strategisk planering och modellering,
  • en ökad vetenskaplig publicering,
  • utbildning av professionella som ökar samhällets förmåga till långsiktigt hållbar förvaltning av kulturlandskap,
  • ett internationellt nätverk av experter.

Medlemmarna i SUMCULA-partnerskap

Göteborgs universitet (koordinator); Universitetet i Pécs, Ungern; University of Pannonia, Veszprém, Ungern; Lake Balaton Development Coordination Agency, Siófok, Ungern; European Ecocycles Society (ECyS); University of Palermo, Palermo, Italien; Ecole des Métiers de l’Environnement, Bruz, Frankrike; Mendel University , Brno, Tjeckien; GAIA Education, Findhorn, Skottland, Storbritannien; Slovak Agricultural University, Nitra, Slovakien; University College of Tourism and Ecology, Sucha Beskidzka, Polen; Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Katalonien, Spanien; University of Applied Sciences, Dresden, Tyskland