Workshop - Tre fallstudier

En workshop med de tre fallstudierna genomfördes i Grästorp den 15 oktober. En sammanställning av materialet kommer att läggas ut här inom kort.
Deltagarna från de tre fallstudierna och landskapsobservatorium Västra Götaland upplevde en stor nytta med denna typ av möte för att utbyta erfarenheter. En förhoppning om liknande träffar under våren framfördes.